DKCH DKKW04 KLBCH KBHW04
Fleur de Caniche Magnus Noir

 
 
Black miniature male
Born: Juli 5th 2002

prcd-PRA: Normal/Clear
pat. 0/0   full dentition   39,2 cm

Breeder and owner:
Kennel Fleur de Caniche
Ingel Kubel
Syvhjvaenge 85
2625 Vallensbaek, Denmark
Phone:+45 4364 2950
E-mail: kubel@pc.dk

 
 
DKCH KBHV93 KLBCH JGCH GRENSG SECH
Artmann Black Falcon
VDPJSG DJCH PZVSG DKCH MEUSG
Artmann Black Sir Victor
JGCH DKCH DECH INTCH
Eminent Halloo Again
DKCH
Artmann Black Pahmela
DKCH DECH
Fidel Rose Marita
NOCH NOV84
Talk About Topscore
NOCH
A Rose in Return for a Flower Pot
DKCH SECH KLBCH
Artmann Black Silja
DKCH
Rusch Mix Puligny-Montrachet
SECH INTCH
Kimalia Tropical Midnight
SECH INTCH
Rusch Venus
Artmann Le Magnifique DKCH INTCH VDHCH VDPCH KLBCH UEUV92 JGCH BESG93 VDPSG
Artmann Danish Dynamite
Artmann Black Elvita
 
         
Studdogs prcd-PRA (miniature)     Home