PLCH
Katarzyna Wielka Jantarowa Fuga

 
 

"Indii"

Apricot miniature female
Born: February 18th 2004

Breeder:
Alina Hajdasz
www.pudle.prv.pl

Owner:
Irena Kempinska Wroclaw, Poland
E-mail: iraka@wp.pl

 
 

PLCH Ronny ze Zimniku CS 

Amor z Rozaria

Harwei z Kraje Komenskeho CS

Gusselka z Kraje Komenskeho CS

Ebbi ze Zimniku CS

Walko v.d. Sudenthronen

Bessi ze Zimniku CS

PLCH Festa Morelowy Kwait

Akio ze Starocnej Trnavy CS

Golden Pierre Magdalensis CS

Carmen z Kraje Komenskeho CS

Corinna Jantarowa Fuga

Denny ze Zimniku Cs

Alrina Jantarowa Fuga

 
         
Agility       Home